artykuły akademickie


TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA IMPERIUM

Jeśli idee własnej wyższości i potrzeb w zakresie zasobów stanowiły podstawę do kolonizacji i osiedlania ziem innych narodów, sukces organizacji był możliwy dzięki europejskiej organizacji i technologii . Ulepszone żaglowce i umiejętności nawigacyjne stawały się drogami dawnych oceanicznych barier i połączonych kontynentów. Europejczycy zabrali ze sobą swoje pomysły, choroby, pióra, książki, wiele zwierząt i roślin, miecze i broń oraz wiele innych. Po początkowej kolonizacji statki były często konwertowane do przewozu niewolników do nowych osad. Statki utrzymywały wiele kolonii w naszych macierzystych krajach, umożliwiając częstą wymianę towarów, pomysłów i ludzi między nimi. Połączenie chorób europejskich, wyrafinowania technologicznego i militarnego oraz umiejętności organizacyjnych były się potężnym motorem dominacji lub destrukcji wielu rodzimych społeczeństw.