artykuły akademickie


Niektórzy biologowie twierdzili, że potrafi to doprowadzić do upadku ekosystemu Ziemi, zgodnie z hipotezą Gaji. Inni po prostu wskazują, że niszczymy las, zanim jeszcze znamy jego potencjał do uzyskiwania użytecznych przedmiotów, takich jak leki, zasoby genetyczne dla roślin uprawnych i materiały do biologicznego zwalczania szkodników.

2 Zatapianie dwutlenku węgla. Rola tropikalnego lasu deszczowego w powstrzymywaniu wzrastającego poziomu CO2 w atmosferze została już wyjaśniona powyżej. 3 Dla ludów leśnych. Zniszczono siedliska plemion leśnych, co jest formą ludobójstwa.

4 Odpływ i zalanie. Lasy tropikalne, a zwłaszcza lasy deszczowe, są lasami ochronnymi, które chronią wodę i kontrolują spływ, zapewniając przez cały rok przepływ w mocach i zapobiegając powodziom na nizinach.