Honduras


Ani wolne rynki towarowe, ani fikcyjne towary pracy i ziemi nie powstały w autonomicznym miejskim komponencie we wczesnym współczesnym systemie światowym. Nie umieli tegoż zrobić, podczas gdy gildie rzemieślnicze i firmy kupieckie były w stanie chronić i zachowywać swoje monopolistyczne interesy i siebie jako instrumentów trzeciego stanu rządów merkantylistycznych rządów. Z wyjątkiem Anglii, gdzie system rządów w ciągu rozpadł się w XVII wieku, a po rewolucji we Francji, nie nastąpiło to, dopóki cały europejski ancien régime nie został zmieciony w połowie XIX wieku .

Wpływ na stosunki wymiany wspólne dla globalizacji i autonomicznych modeli miejskich pochodzenia kapitalistycznego systemu światowego nie może wyjaśniać, w który sposób stosunki rynkowe penetrują produkcję towarów. Że być prawdą, że

jeśli odkryjemy ... że wydaje się, że system ten ma szerokie obszary pracy płacowej i pozapłacowej,

szerokie obszary towarów skostniałych i niezmodyfikowanych oraz szerokie obszary możliwych do przyjęcia i

niezbywalnych form własności i kapitału, wtedy powinniśmy ... zastanowić się, czy taż

"kombinacja" wolnej i niewolnej nie jest jedna w sobie cechą kapitalizmu jako

systemu historycznego.