portal informacyjny


Jeśli klimat naprawdę odgrywa istotną rolę w globalnych zmianach, powinno być możliwe ilościowe określenie jego prac w ekosystemach; i vice versa powinno być możliwe przejście z indywidualnych cech ekosystemu do opisu roli klimatu. W pracy nie można też zrobić dla nikogo satysfakcji. Ale duże wysiłki są w czasie.

Jest toż tak stara tradycja w badaniach geograficznych. Od von Humboldta do de Candolle i od dawna potwierdzano istnienie ścisłych związków między klimatem, glebą i roślinnością. Sam autor opublikował dwa takie stwierdzenia. W 1950 r. Twierdziłem, że wyraźne, fizjonomicznie zdefiniowane podziały strefowe można zidentyfikować w około-polarnym Lesie Borealnym . Oba badania są nadal cytowane w literaturze ekologicznej; ale żadne z nich nie prowadziło do praktycznych rezultatów.